[1]
D. Bunikowski, „Przepadek korzyści z przestępstwa - ujęcie kryminologiczne i historycznoprawne”, SIT, t. 3, s. 21–42, grudz. 2006.