[1]
A. Olesińska, „Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji podatkowej, która stała się bezprzedmiotowa”, SIT, t. 29, s. 257–277, lis. 2021.