[1]
J. May, „Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego”, SIT, t. 29, s. 211–236, lis. 2021.