[1]
G. Suliński, „Wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki z o.o. – zagadnienia wybrane”, SIT, t. 29, s. 369–384, lis. 2021.