[1]
P. Romaniuk, „Wybrane prawnoadministracyjne aspekty realizacji zasady jawności w sferze funkcjonowania administracji publicznej”, SIT, t. 29, s. 351–368, lis. 2021.