[1]
I. Zgoliński, „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r., sygn. II AKa 292/19”, SIT, t. 29, s. 555–566, lis. 2021.