[1]
M. Chrabkowski, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r., sygn. I OSK 1429/17”, SIT, t. 29, s. 513–526, lis. 2021.