[1]
E. Kabza, „Problem zmiany nazwiska pasierba w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, SIT, t. 28, s. 83–98, paź. 2021.