[1]
S. Łazarewicz, „Przesłanki i kryteria miarkowania kary umownej”, SIT, t. 30, s. 295–312, wrz. 2022.