[1]
D. D. Mielewczyk, „Należyta staranność adwokata i radcy prawnego wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki prawniczej (analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego systemu prawnego)”, SIT, t. 27, s. 229–248, lip. 2021.