[1]
A. Krasuń, „Ciężar dowodu w sporach ze stosunku pracy – wybrane zagadnienia”, SIT, t. 26, s. 191–210, maj 2020.