[1]
J. Drobot, „Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyny nieujętej w przepisach prawa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16”, SIT, t. 25, s. 205–220, lip. 2020.