[1]
M. Bączyk, „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r., VII AGa 307/18”, SIT, t. 24, s. 317–328, sty. 2020.