[1]
M. Liskowski, „Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy”, SIT, t. 22, s. 169–188, maj 2019.