[1]
M. A. Zalewski, “Grunty leśne jako składnik gospodarstwa rolnego”, SIT, vol. 5, pp. 42–61, Dec. 2009.