[1]
M. Pniewska, “Problematyka charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskim”, SIT, vol. 6, pp. 182–206, Jun. 2010.