[1]
A. Bień-Kacała, „Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konstytucji z 1989 r.)”, SIT, t. 7, s. 90–104, grudz. 2010.