[1]
E. Kowalewski, “Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń”, SIT, vol. 7, pp. 5–23, Dec. 2010.