[1]
W. Organiściak, „Wincenty Skrzetuski o wzajemnych relacjach stanów sejmujących w Rzeczypospolitej szlacheckiej (wybrane zagadnienia)”, SIT, t. 10, s. 202–220, cze. 2012.