[1]
A. Orzechowska i T. Orzechowski, „Instytucja uznania za zmarłego w Polsce w okresie międzywojennym”, SIT, t. 19, s. 257–272, mar. 2017.