Warylewski, J. (2015) „Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa”, Studia Iuridica Toruniensia, 15, s. 195–210. doi: 10.12775/SIT.2014.033.