Nowicki, P. (2014) „Michał Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 398”, Studia Iuridica Toruniensia, 14, s. 431–436. doi: 10.12775/SIT.2014.022.