Szmyt, A. (2014) „Uregulowania konstytucji krajowej w perspektywie integracji europejskiej oraz kierunki niezbędnych uzupełnień”, Studia Iuridica Toruniensia, 14, s. 361–376. doi: 10.12775/SIT.2014.017.