Rokicka, K. (2014) „Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec”, Studia Iuridica Toruniensia, 14, s. 297–316. doi: 10.12775/SIT.2014.014.