Sobczyk, M. (2008) „Rzymskie korzenie współczesnych zasad techniki prawodawczej”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, s. 151–158. doi: 10.12775/SIT.2008.011.