Rutkowska, B. (2008) “Rola klauzul generalnych przy rozstrzyganiu sporów o roszczenia przedstawicieli pracowników”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, pp. 141–150. doi: 10.12775/SIT.2008.010.