Rutkowska, B. (2008) „Rola klauzul generalnych przy rozstrzyganiu sporów o roszczenia przedstawicieli pracowników”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, s. 141–150. doi: 10.12775/SIT.2008.010.