Kustra, A. (2008) „Współczesny paradygmant nadzrzędności konstytucji”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, s. 105–128. doi: 10.12775/SIT.2008.008.