Górzyńska, M. (2008) „Ewolucja problemu i architektury bezpieczeństwa międzynarodowego od powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, s. 81–92. doi: 10.12775/SIT.2008.006.