Falkowska, A. M. (2008) „Szwajcarski kodeks zobowiązań w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, s. 57–68. doi: 10.12775/SIT.2008.004.