Brzeziński, B. (2008) „Kilka refleksji o związkach oraz instytucjach prawa cywilnego z prawem podatkowym”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, s. 43–56. doi: 10.12775/SIT.2008.003.