Bień-Kacała, A. (2008) „Zasada dyskontynucaji prac parlamentu. Wybrane problemy”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, s. 33–42. doi: 10.12775/SIT.2008.002.