Białocerkiewicz, J. (2008) „«Security Wall» na okupowanych terenach palestyńskich. Kilka uwag na tle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”, Studia Iuridica Toruniensia, 4, s. 7–32. doi: 10.12775/SIT.2008.001.