Wąsiewski, G. J. (2006) „Czy Polsce potrzebny jest Senat?”, Studia Iuridica Toruniensia, 3, s. 211–226. doi: 10.12775/SIT.2006.013.