Szpak, A. (2006) “Niektóre aspekty prawne interwencji humanitarnej”, Studia Iuridica Toruniensia, 3, pp. 201–2010. doi: 10.12775/SIT.2006.012.