Szabłowska, M. (2006) „Ochrona dóbr osobistych pracownika z perspektywy europeizacji polskiego prawa pracy”, Studia Iuridica Toruniensia, 3, s. 179–200. doi: 10.12775/SIT.2006.011.