Leciak, M. (2006) „Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania”, Studia Iuridica Toruniensia, 3, s. 125–140. doi: 10.12775/SIT.2006.008.