Bunikowski, D. (2006) „Przepadek korzyści z przestępstwa - ujęcie kryminologiczne i historycznoprawne”, Studia Iuridica Toruniensia, 3, s. 21–42. doi: 10.12775/SIT.2006.002.