Olesińska, A. (2021) „Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji podatkowej, która stała się bezprzedmiotowa”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 257–277. doi: 10.12775/SIT.2021.032.