Napiórkowska, A. (2021) „Urlop macierzyński a praca zarobkowa”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 237–255. doi: 10.12775/SIT.2021.031.