May, J. (2021) „Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 211–236. doi: 10.12775/SIT.2021.030.