Tykwińska-Rutkowska, D. (2021) „Prawo do aborcji w Polsce w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 419–440. doi: 10.12775/SIT.2021.040.