Suliński, G. (2021) „Wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki z o.o. – zagadnienia wybrane”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 369–384. doi: 10.12775/SIT.2021.037.