Romaniuk, P. (2021) „Wybrane prawnoadministracyjne aspekty realizacji zasady jawności w sferze funkcjonowania administracji publicznej”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 351–368. doi: 10.12775/SIT.2021.036.