Zgoliński, I. (2021) „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r., sygn. II AKa 292/19”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 555–566. doi: 10.12775/SIT.2021.048.