Lewandowski, P. (2021) „Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 października 2020 r., sygn. V U 198/19 (niepublikowany)”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 543–554. doi: 10.12775/SIT.2021.047.