Chrabkowski, M. (2021) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r., sygn. I OSK 1429/17”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 513–526. doi: 10.12775/SIT.2021.045.