Guss, A. (2021) „Lista Skarbów Dziedzictwa – niepotrzebna forma ochrony zabytków?”, Studia Iuridica Toruniensia, 29, s. 53–72. doi: 10.12775/SIT.2021.022.