Rutkowska, B. (2021) „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17”, Studia Iuridica Toruniensia, 28, s. 371–382. doi: 10.12775/SIT.2021.019.