Kabza, E. (2021) „Problem zmiany nazwiska pasierba w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, Studia Iuridica Toruniensia, 28, s. 83–98. doi: 10.12775/SIT.2021.005.