Łazarewicz, S. (2022) „Przesłanki i kryteria miarkowania kary umownej”, Studia Iuridica Toruniensia, 30, s. 295–312. doi: 10.12775/SIT.2022.015.